De Zelfverzekerd regeling is bedoeld als stimulans om zzp-ers of werkenden met een hybride beroepspraktijk in de creatieve en culturele sector zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

  • Organisatie

    Platform ACCT

  • Voor wie?

    De regeling staat open voor zzp’ers en werkenden met een hybride beroepspraktijk in de culturele en creatieve sector (we volgen hierbij de SBI codes, zoals deze ook bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd).

  • Bijdrage

    De hoogte van de bijdrage bestaat uit een eenmalige stimulansbeloning van € 120,– (uit te keren bij toekenning van de aanvraag) en 50% van de maandelijkse kosten met een maximum van € 50,- per maand gedurende maximaal 12 maanden.