De Zekere Zaak regeling is bedoeld ter ondersteuning van het in (vaste) dienst nemen van (schijn)zelfstandigen in de culturele en creatieve sector.

 • Organisatie

  Platform ACCT

 • Voor wie?

  De regeling staat open voor alle werkgevers in de culturele en creatieve sector (SBI codes bij het CBS) en start per 1 december 2022. Bemiddelaars en personele dienstverleners kunnen geen aanvraag doen.

 • Bijdrage

  • Er dient sprake te zijn van een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst die voldoet aan de wettelijke eisen en niet eerder is ingegaan dan 1 juli 2022. De duur van deze overeenkomst is minimaal 3 maanden, de wettelijke proeftijd inbegrepen.
  • De tegemoetkoming in de salariskosten wordt toegekend over een periode van minimaal 3 en maximaal 12 maanden.
  • Een organisatie kan voor meerdere arbeidscontracten een aanvraag indienen. Er dient dan per werknemer een aanvraag te worden gedaan. Het is niet mogelijk om binnen de looptijd van het project meerdere aanvragen te doen voor dezelfde werknemer.
  • De tegemoetkoming in de salariskosten bedraagt 23% van het bruto salaris, exclusief toeslagen, vakantiegeld en overige loon gerelateerde afspraken. Bij een all-in salaris wordt een correctie toegepast voor deze elementen. De omvang van de vergoeding, en de eventuele correctie, wordt door Platform ACCT berekend, vastgesteld en gecummuniceerd bij aanvang en wijzigt niet meer.