Via deze website kunnen werkgevers in de culturele en creatieve sector een financiële bijdrage aanvragen om de mogelijkheden van een pensioenregeling te verkennen. Als de werkgever daarna besluit om een pensioenregeling af te sluiten, dan kan een tweede aanvraag worden gedaan voor een financiële bijdrage in de kosten van de nieuwe pensioenregeling.

  • Organisatie

    Platform ACCT

  • Voor wie?

    Op grond van de spelregels kun je eenvoudig vaststellen of jouw organisatie voor een financiële bijdrage in aanmerking komt. Kort samengevat kun je een aanvraag doen als jouw organisatie:

    • Na 1 juli 2022 een onafhankelijk pensioenadviseur heeft ingehuurd en/of
    • Na 1 juli 2023 een pensioenregeling heeft afgesloten.