Werkbijdrage muziekauteur

DEADLINE – 18 oktober 2023

Subsidies voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, hebben als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

 • Voor wie?

  Een muziekauteur die actief en geïntegreerd is in de professionele podiumkunsten in Nederland. Dit geldt voor muziekauteurs in alle muziekgenres (zoals pop, jazz, r&b, folk) met enige ervaring.

  Er kan niet worden aangevraagd als de betreffende muziekauteur nog een kunstvakopleiding volgt, zowel op bachelor- als op masterniveau. Tijdens een postdoctoraal-traject kan daarentegen wel worden aangevraagd.

 • Beoordelingscriteria

  Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Kwaliteit van eerder werk van de aanvrager
  • Bijdrage aan de artistieke werkpraktijk van de aanvrager
  • Ondernemende houding van de aanvrager
  • Betekenis van het resultaat van de activiteiten van de aanvrager voor de podiumkunsten in Nederland