Hoe verwoord je een artistieke visie?

Semi-filosofische overpeinzingen

Veel kunst- en cultuurfondsen vragen in het projectplan om een artistieke visie. Hoewel natuurlijk elk kunstproject wordt gestart vanuit specifieke voorkeuren over wat mooi, artistiek verantwoord, esthetisch kloppend en helemaal van deze tijd is, is het nog niet zo makkelijk een artistieke visie goed te verwoorden zonder in vaagheden of semi-filosofische overpeinzingen te verzanden. En dat is zonde, want ook voor de artistieke visie geldt namelijk dat de lezer moet begrijpen wat je wilt bereiken en wat de meerwaarde is van jouw artistieke concept.

Laat je daarom niet meeslepen maar hou het concreet!

Missie en visie

Een artistieke visie is te vergelijken met de visie die je bijvoorbeeld ook in een missie en visie voor een stichting opstelt.

Stel, het doel / de missie van je stichting is: het tonen van documentaires voor een groot publiek, dan kan je daarbij een visie hebben dat je mensen in contact wil brengen met nieuwe werelden om hun kijk op de wereld te verrijken. Dat is dan geen artistieke maar een meer overkoepelende, maatschappelijke visie. Je vindt het belangrijk dat mensen hun gedachtenwereld verrijken door documentaires te bekijken.

De artistieke visie communiceert echter veel specifieker de artistieke waardes van waaruit je je doel nastreeft, de artistieke relevantie van de doelen die je stelt of de artistieke meerwaarde die je kunst(project) oplevert. Een artistieke visie is kort gezegd de artistieke context waarbinnen jouw kunst(project) plaatsvindt.

Tip:

De missie en visie voor je stichting hou je vaak vrij algemeen en overkoepelend. Zo beperk je jezelf niet te veel in het soort projecten dat je met de stichting kan uitvoeren.
Je artistieke visie formuleer je in je projectplan en die kan je juist heel specifiek en concreet maken.

Voorbeelden van zo’n artistieke visie alsjeblieft!

Voorbeeld 1
We blijven even bij het podium voor documentaires. De documentaires die je presenteert, selecteer je. Dat doe je op basis van een artistieke visie. Waarom wil jij nou juist deze documentaires laten zien? Je artistieke visie kan dan bestaan uit de volgende punten:

  • Actualiteit, zowel in vorm (moderne technieken) als in onderwerpen (het gaat over het nu.)
  • Diversiteit, de makers hebben allemaal verschillende achtergronden.
  • Relevantie, de onderwerpen zijn voor een grote groep mensen aansprekend.

Deze visie moet spreken uit de selectie van documentaires die je uitlicht in je projectplan.

Voorbeeld 2
Organiseer je bijvoorbeeld een theatertour langs verzorgingshuizen en is je doel om ouderen in contact te brengen met hoogwaardig theater, dan kan je artistieke visie de volgende punten bevatten:

  • Uitdagende, hedendaagse thematieken
  • Focus op scenografie en kwalitatief hoogwaardig geluid
  • Het werken met professionele makers

Dit schept een concrete context waarbinnen je een productie van hoogstaande kwaliteit kunt realiseren en zo wordt het voor een lezer van je projectplan duidelijk wat je op artistiek gebied wilt bereiken. Laat bijvoorbeeld je begroting hiervan dan ook een afspiegeling zijn. Daarnaast kun je uitleggen waarom deze manier van werken een meerwaarde biedt. Je wilt de ouderen serieus nemen en ze uitdagen met een spannende, hoogwaardige productie.

En dan nog iets

Deze artistieke visies zijn vaak overkoepelend voor jou als maker binnen jouw werk voor deze stichting. Daarnaast kan het geen kwaad ook kort alle betrokken makers hun artistieke visie op dit specifieke project toe te laten lichten. Wat willen ze met deze productie op artistiek niveau bereiken? Wat zien ze voor zich?

Blijf op hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief met open calls, workshops, residenties, kunstprijzen en meer!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.