W.A. van Es prijs voor archeologie

DEADLINE

vrijdag 16 september 2022

De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)  voor onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. In 2022 staan proefschriften centraal.

Voor deze stimuleringsprijs komen publicaties in aanmerking die met de archeologie in Nederland en/of Nederland in zijn Noordwest-Europese context verband houden. Bij de instelling van de prijs in 1988 zijn de klassieke archeologie en niet-westerse archeologie expliciet uitgesloten.

  • Voor wie?

    De jury doet een oproep voor voordrachten van jonge onderzoekers die een proefschrift hebben voltooid tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2022. Het proefschrift dient vergezeld te gaan van een aanbeveling van de promotor die duidelijk maakt waarom het voorgedragen proefschrift voor de prijs in aanmerking komt.

  • Wanneer?

    De winnaar van de W.A. van Es-prijs 2022 zal worden bekendgemaakt tijdens de Reuvensdagen in Breda, dit jaar op 17 en 18 november in Breda.