Versterking talentketen

DEADLINE – 28 augustus 2024 (doorlopend aanvragen)

Wil jij jouw werkwijze op het gebied van talentontwikkeling verduurzamen en inzicht krijgen in de succesfactoren voor de ontwikkeling en doorstroming van talenten? Vraag dan subsidie aan voor Versterking talentketen.

 • Organisatie

  Fonds voor cultuurparticipatie

 • Voor wie?

  • Een culturele instelling, stichting of vereniging zonder winstoogmerk.
  • Als je samenwerkt met andere partijen, dient één partij de aanvraag in.
  • Je krijgt de mogelijkheid je plan mondeling toe te lichten aan de beoordelingscommissie.
 • Criteria

  Je hebt een project om je werkwijze rond de ontwikkeling en doorstroming van talent vast te leggen en te verduurzamen. Je brengt in kaart wat je doet, werkt je expertise en werkwijze in het begeleiden van talenten verder uit en beschrijft deze gestructureerd. Je legt uit hoe je een verbeterslag maakt in je werkwijze. Dat kan gaan om een talentvolgsysteem, behoefteanalyse onder talenten en partijen uit je netwerk, of een evaluatiemethode. Zo nodig betrek je externe expertise bij je projectplan.