Verblijf Vertalershuis Amsterdam

DEADLINE – 3 april 2023

Het Vertalershuis Amsterdam biedt plaats aan vijf vertalers van Nederlandse literatuur in alle genres. Zo kunnen ze niet alleen een tijd geconcentreerd werken aan een vertaling maar ook collega’s, hun schrijver of uitgevers ontmoeten, hun netwerk uitbreiden en zich onderdompelen in de Nederlandse taal en cultuur.

De minimale verblijfsperiode is twee weken, de maximale twee maanden. Daarbij kan een verblijfsbeurs en een tegemoetkoming in de reiskosten worden verstrekt. Vertalers die voor een verblijf in aanmerking willen komen, dienen te beschikken over een vertaalcontract voor een Nederlandstalig literair werk.

  • Voor wie?

    Een verblijf in het Vertalershuis Amsterdam is in principe bedoeld voor vertalers die op de lijst staan van geaccrediteerde vertalers uit het Nederlands van de letterenfondsen (Literatuur Vlaanderen en Nederlands Letterenfonds). Vertalers die nog niet geaccrediteerd zijn, maar die wel met een beoordeelde proefvertaling positief zijn opgevallen, kunnen door het Letterenfonds persoonlijk worden uitgenodigd om zich aan te melden voor een verblijf in het Vertalershuis.