Urban Arts Talent

DEADLINE – 28 augustus 2024 (doorlopend aanvragen)

Niet elk talent ontwikkelt zich via een vaste route en soms bestaat er geen opleiding voor wat jij wil doen of maken. Heb jij een eigen stijl en wil je jezelf onder begeleiding ontwikkelen? Vraag dan subsidie aan voor Urban arts talent.

 • Organisatie

  Fonds voor Cultuurparticipatie

 • Voor wie?

  Een talent kan samen met een culturele instelling subsidie aanvragen:

  • De aanvraag moet worden ingediend door een culturele instelling zonder winstoogmerk. Zij zijn de formele aanvrager en we verwachten van hen dat zij jou begeleiden en het traject samen met jou bewaken.
  • De aanvraag wordt door jou als talent gemaakt: het gaat om jouw ontwikkeltraject, waarin jouw leerdoelen centraal staan. Daarom vinden we het belangrijk dat jij je ontwikkeltraject op papier zet. Je mag vervolgens je plan mondeling toelichten aan de beoordelingscommissie.
 • Criteria

  • Je hebt een persoonlijk ontwikkeltraject (minimaal 1 jaar – maximaal 2 jaar), waarin je via leerdoelen werkt aan een eigen stijl en verder bouwt aan jouw kunstvorm.
  • Je vraagt samen met een culturele instelling (zonder winstoogmerk) subsidie aan. Zij zijn de officiële aanvrager, maar de inhoud van de aanvraag gaat over het realiseren van jouw persoonlijke leerdoelen;
  • Je project start niet voor je aanvraag is goedgekeurd (dit duurt maximaal 13 weken), maar wel binnen 6 maanden nadat je ons besluit hebt ontvangen.
  • Je kunt maximaal € 25.000 aanvragen. Het aangevraagde bedrag mag 100% van je projectkosten dekken.
  • De culturele instelling die de aanvraag doet past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.7 van de subsidieregeling. (Hoezeer je aanvraag op deze codes wordt beoordeeld, hangt af van het bedrag dat je aanvraagt.)
  • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het eind van het budget bereikt is. Begin daarom op tijd; wacht niet te lang met aanvragen.