Hoe word jij eigenlijk betaald voor je theatervoorstelling?

Maak jij voorstellingen? En speel je die in theaters of op festivals? Dan maak je vaak afspraken met het theater of festival hoe er betaald wordt voor de voorstelling. En daar zijn verschillende contractvarianten voor. Wij zetten de drie (of eigenlijk vier) meest voorkomende op een rij:

1. Uitkoop uitkoopsom of partage verschillende vormen van theaterovereenkomsten/

Als je een uitkoopsom ontvangt betekent dat dat het theater jou een totaalprijs betaalt voor het spelen van je voorstelling. Je komt, je speelt en na afloop ontvang je daarvoor een vooraf afgesproken bedrag. Het is voor de bespeler (jou) de meest zekere optie, maar je ziet deze optie, nu theaters het vaak moeilijk hebben, steeds minder voorkomen. Ook worden de uitkoopsommen vaak lager. Bij een uitkoopsom ligt het risico voor 100% bij het theater.

2. Partage

Dit komt steeds vaker voor. Als je op partagebasis speelt krijg jij als bespeler een deel van de inkomsten uit de kaartverkoop en het theater ook een deel. De inkomsten uit de kaartverkoop noemen ze ook wel de recette. Vooraf spreek je af wie welk deel krijgt. Vaak zie je dat de bespeler 80% krijgt en het theater 20%. Als je speelt op partagebasis ligt een deel van het risico bij jou en een deel bij het theater. (Soms krijg je alle recette – 100 %. In dat geval zegt men ook wel eens dat je op ‘recette basis’ speelt.)

Let op:

Je hebt zoiets als bruto en netto recette. De bruto recette is het totaal aan kaartverkoop, minus eventuele (vooraf gecommuniceerde) servicekosten. De netto recette is de bruto recette minus BTW en auteursrechten.

3. (Of ook wel 2b.) Partage met een garantiesom

Soms bouwen theaters voor jou een beetje zekerheid in als je op partagebasis speelt, voor het geval er tegenvallende bezoekersaantallen zijn. In dat geval spreek je over het spelen op partagebasis met een garantiesom. In dat geval is je partage afspraak bijvoorbeeld 80/20 met een garantie van 1000 euro. Mocht je met 80% van de recette slechts uitkomen op 800 euro, dan krijg je sowieso 1000 euro. Ook hier ligt een deel van het risico bij jou en een deel bij het theater, maar ben je in ieder geval verzekerd van een basis.

4. Huur

Je huurt een theater en, vanzelfsprekend, krijg jij alle inkomsten. Voor jou de meest risicovolle optie (en voor het theater geen risico.) Soms maak je met het theater wel afspraken over een verdeling van de inkomsten over bijvoorbeeld catering rondom de voorstelling.

Een kleine noot: dit artikel is opgesteld om je wegwijs te maken in de verschillende termen. Lees vooral van tevoren het contract met het theater goed door en maak duidelijke afspraken.

Bron: VPT en VSCD/VVTP