Uitgangspunten bekend voor steunpakket Utrechtse cultuur- en erfgoedsector

Culturele instellingen die door de gevolgen van de coronacrisis zwaar zijn getroffen kunnen in aanmerking komen voor een van de regelingen uit het steunpakket voor de Utrechtse cultuur- en erfgoedsector, de Innovatieregeling.

Dit is de eerste regeling uit het steunpakket waarvoor aanmelding mogelijk is sinds 16 juli. De aanvragen verlopen via het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht en kunnen gedaan worden middels een videopitch. De deadline hiervoor is 1 september 2020.
Bekijk de spelregels op hun website.

Het steunpakket kent in totaal 4 regelingen waarvoor een bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. De regelingen zijn als volgt:

  • Innovatieregeling
  • Opstartregeling
  • Overbruggingsregeling
  • Rijksregeling met cofinanciering provincie en gemeenten

Wat deze regelingen inhouden wordt uitgebreid beschreven op de website van de Provincie Utrecht. Per regeling wordt aan de hand van diverse uitgangspunten gekeken welke culturele instellingen in aanmerking komen.

DEADLINE

Dien je videopitch in voor 1 september 2020