Uiterlijk 1 april opent nieuwe regeling Ontwikkeling AFK

Op uiterlijk 1 april 2021 gaat de nieuwe regeling Ontwikkeling open, die de eerder aangekondigde tweejarige regeling Innovatie & Ontwikkeling zal vervangen. Er kan met terugwerkende kracht voor subsidie vanaf 1 januari worden aangevraagd.

De nieuwe regeling Ontwikkeling vervangt de regeling Tweejarige subsidies uit het Kunstenplan 2017-2020 en is in de basis expliciet bedoeld voor de versterking van organisaties die nog relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar). De regeling wordt in 2021 op verzoek van de gemeente Amsterdam uitgebreid met een tegemoetkoming voor een extra doelgroep: een specifieke groep organisaties die in 2020 op hun aanvraag voor de vierjarige regeling van het AFK een positief advies ontvingen, maar waarvoor geen budget beschikbaar was.

Vanaf 1 april kan doorlopend worden ingediend. Er kan subsidie worden aangevraagd met terugwerkende kracht voor de periode vanaf 1 januari 2021, met een maximaal bedrag van € 100.000 per kalenderjaar.