Thtuthuka ontwikkelingsbijdrage

DEADLINE – 16 oktober 2023

Via Thuthuka is het mogelijk een ontwikkelingsbijdrage aan te vragen voor het schrijven van een scenario en het maken van een pitch book voor een speelfilm, lange documentaire of animatiefilm gericht op bioscoopuitbreng die in coproductie tot stand komt.

 • Organisatie

  Thuthuka is een initiatief van de National Film and Video Foundation (NFVF) en het Nederlands Filmfonds (NFF) om de samenwerking tussen Zuid-Afrika en Nederland te bevorderen.

 • Voor wie?

  Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

 • Bijdrage

  De ontwikkelingsbijdrage bedraagt €40.000, rekening houdend met de richtbijdragen die het Nederlands Filmfonds hanteert voor ontwikkeling.

 • Criteria

  Bij de artistiek-inhoudelijke selectie beoordeling worden filmplannen geselecteerd die een bijdrage leveren aan de creatieve samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika, gericht op een kwalitatief hoogwaardig, divers, gedurfd en onderscheidend cinematografisch aanbod.

  Daarnaast gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage:

  • Het betreft een origineel filmplan (dus geen bewerking) voor een scenario voor een lange documentaire (langer dan 60 min) of (animatie) speelfilm (langer dan 80 min) van een Zuid-Afrikaanse of Nederlandse schrijver;
  • Het creatieve partnerschap tussen Nederland en Zuid-Afrika dient centraal te staan. Een scenarist uit het andere land dient met een schriftelijke toezegging aan het filmplan verbonden te zijn. Hetzelfde zou gelden voor de coproducent indien deze al betrokken is;
  • Het betreft een nieuw filmplan waarvoor niet eerder een (ontwikkelings)bijdrage is aangevraagd bij de NFVF of het NFF;
  • De filmproductie moet primair gericht zijn op bioscoopuitbreng. Op basis van de inhoud wordt beoordeeld of het project in staat is een publiek in beide landen te bereiken.

  Het filmplan bestaat uit:

  • Een synopsis van maximaal 5 pagina’s; óf
  • Een treatment van maximaal 15 pagina’s; óf
  • Een 1e of 2e versie van het scenario;