Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten

DEADLINE – doorlopend

Een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment biedt een financiële ondersteuning aan de actor in het kunstenveld voor deelname aan buitenlandse activiteiten met een presentatiemoment.

  • Organisatie

    Departement cultuur, jeugd en media

  • Voor wie?

    Een buitenlandse organisatie die een kunstenaar of organisatie programmeert. Het gaat om een kunstenaar die betrokken is bij kunstactiviteiten in de Vlaamse Gemeenschap of een kunstenorganisatie die gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

  • Wat?

    Het maximale bedrag van een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment is 7.000 euro. Je kunt hoogstens twee keer per kalenderjaar de tussenkomst ontvangen.