Berichten

Aanvragen in de regio? Een rondje provincies

Verschuivingen in fondsenwerving

Bijna zeven maanden geleden is het, dat de verschillende corona gerelateerde maatregelen van start gingen met een groot effect op de culturele sector. In eerste instantie zag je overkoepelend dat de fondsen er grotendeels op gericht waren de lopende procedures zo veel als mogelijk volgens planning door te laten gaan. Daarna zag je dat plannen al steeds meer op hun haalbaarheid binnen het ‘corona-tijdperk’ werden beoordeeld en al snel werden de eerste specifieke corona-regelingen geïntroduceerd en maakte we de categorie corona-nieuws onderdeel van onze nieuws en oproepen.

Verschuiving focus fondsen

Er was tussendoor even kort wat ‘afleiding’ door de uitkomsten van de verschillende meerjarige regelingen, die zich door hun planning en structuur niet direct verhouden tot de veranderingen die de corona-maatregelen met zich meebrachten en – brengen. Maar verder zie je over het algemeen (we kunnen natuurlijk niet voor elk fonds spreken) dat de invloed van de pandemie bij de fondsen op allerlei vlakken steeds meer centraal komt te staan.

Dit kan door:

  • op direct financieel gebied compensatie voor verloren inkomsten te bieden;
  • maatschappelijk door projecten te ondersteunen die mensen die het zwaar getroffen hebben een hart onder de riem steken;
  • artistiek inhoudelijk door te focussen op voorstellingen voor een ‘nieuwe tijd’;
  • of praktisch door het ‘corona-proof’ maken van een theater te ondersteunen.

De introductie van nieuwe regelingen of het maken van tijdelijke aanpassingen van bestaande regelingen is niet alleen van invloed op de projecten die nu gesteund worden. Ook het proces van aanvragen is vaak veranderd. De formulieren zijn vaak simpeler, de gevraagde bijlagen korter en het doorloopproces is sneller. Alles om de vaart erin te houden en snel te kunnen steunen waar dat nodig is. Dat dit wellicht een interessante ontwikkeling is voor de fondsenwerving in het algemeen, lees je in dit artikel op de website van de Theaterkrant.

Daarnaast zie je een verschuiving in de waarde van de verschillende criteria ter beoordeling van een aanvraag. Hoge publieksaantallen, en daarmee flinke eigen inkomsten (lange tijd van groot belang), zijn bijvoorbeeld op dit moment niet realistisch. Ook daar proberen de fondsen op in te spelen.

Vorige week is bijvoorbeeld bekend gemaakt dat theaters wederom maar maximaal dertig bezoekers mogen ontvangen per voorstelling en ditmaal vormen ook kinderen hier geen uitzondering op. Het Fonds Podiumkunsten probeert daarom nu ook de kleine en middelgrote podia te ondersteunen, door de tekorten tussen de inkomsten en uitkoopsommen aan te vullen. (Lees hier meer over de regeling…)

Tot slot

Het is mooi om te zien hoe fondsen op allerlei manieren proberen de sector te ondersteunen, maar wij zien ook hoe lastig de situatie op dit moment is voor kunstenaars en de mensen werkzaam in de kunst. Toch houden wij vertrouwen in de veerkracht van de kunst en de kunstenaar en wensen we iedereen veel sterkte, en nog een beetje extra veerkracht, toe in de maanden die voor ons liggen.

Nederlandse ambassades

Prins Claus Fonds

Nederlands Filmfonds

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Nederlands Letterenfonds

Mondriaanfonds

Pagina's

Aanvragen in de regio? Een rondje provincies

Verschuivingen in fondsenwerving

Bijna zeven maanden geleden is het, dat de verschillende corona gerelateerde maatregelen van start gingen met een groot effect op de culturele sector. In eerste instantie zag je overkoepelend dat de fondsen er grotendeels op gericht waren de lopende procedures zo veel als mogelijk volgens planning door te laten gaan. Daarna zag je dat plannen al steeds meer op hun haalbaarheid binnen het ‘corona-tijdperk’ werden beoordeeld en al snel werden de eerste specifieke corona-regelingen geïntroduceerd en maakte we de categorie corona-nieuws onderdeel van onze nieuws en oproepen.

Verschuiving focus fondsen

Er was tussendoor even kort wat ‘afleiding’ door de uitkomsten van de verschillende meerjarige regelingen, die zich door hun planning en structuur niet direct verhouden tot de veranderingen die de corona-maatregelen met zich meebrachten en – brengen. Maar verder zie je over het algemeen (we kunnen natuurlijk niet voor elk fonds spreken) dat de invloed van de pandemie bij de fondsen op allerlei vlakken steeds meer centraal komt te staan.

Dit kan door:

  • op direct financieel gebied compensatie voor verloren inkomsten te bieden;
  • maatschappelijk door projecten te ondersteunen die mensen die het zwaar getroffen hebben een hart onder de riem steken;
  • artistiek inhoudelijk door te focussen op voorstellingen voor een ‘nieuwe tijd’;
  • of praktisch door het ‘corona-proof’ maken van een theater te ondersteunen.

De introductie van nieuwe regelingen of het maken van tijdelijke aanpassingen van bestaande regelingen is niet alleen van invloed op de projecten die nu gesteund worden. Ook het proces van aanvragen is vaak veranderd. De formulieren zijn vaak simpeler, de gevraagde bijlagen korter en het doorloopproces is sneller. Alles om de vaart erin te houden en snel te kunnen steunen waar dat nodig is. Dat dit wellicht een interessante ontwikkeling is voor de fondsenwerving in het algemeen, lees je in dit artikel op de website van de Theaterkrant.

Daarnaast zie je een verschuiving in de waarde van de verschillende criteria ter beoordeling van een aanvraag. Hoge publieksaantallen, en daarmee flinke eigen inkomsten (lange tijd van groot belang), zijn bijvoorbeeld op dit moment niet realistisch. Ook daar proberen de fondsen op in te spelen.

Vorige week is bijvoorbeeld bekend gemaakt dat theaters wederom maar maximaal dertig bezoekers mogen ontvangen per voorstelling en ditmaal vormen ook kinderen hier geen uitzondering op. Het Fonds Podiumkunsten probeert daarom nu ook de kleine en middelgrote podia te ondersteunen, door de tekorten tussen de inkomsten en uitkoopsommen aan te vullen. (Lees hier meer over de regeling…)

Tot slot

Het is mooi om te zien hoe fondsen op allerlei manieren proberen de sector te ondersteunen, maar wij zien ook hoe lastig de situatie op dit moment is voor kunstenaars en de mensen werkzaam in de kunst. Toch houden wij vertrouwen in de veerkracht van de kunst en de kunstenaar en wensen we iedereen veel sterkte, en nog een beetje extra veerkracht, toe in de maanden die voor ons liggen.

Nederlandse ambassades

Prins Claus Fonds

Nederlands Filmfonds

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Nederlands Letterenfonds

Mondriaanfonds