Symbio Kunstprijs 2023

DEADLINE

1 maart 2023

Er is een belangrijke rol weggelegd voor kunst in de maatschappij: kunst confronteert, kunst kan wakker schudden en kan mensen aanzetten hun houding of manier van handelen te veranderen. De Symbio Kunstprijs is bedoeld voor jonge, talentvolle kunstenaars in Nederland die zich in hun werk bezighouden met (een van de) focusgebieden van de stichting. De stichting nodigt hen uit tot het indienen van een ontwerp waarbij de mate van impact van het kunstwerk een van de belangrijkste beoordelingscriteria is.

 • Organisatie

  Stichting Symbio.nu heeft als missie de negatieve impact die de mens door zijn handelen op de aarde heeft te reduceren en waar mogelijk zelfs om te zetten naar positieve kracht om het evenwicht in het ecosysteem te herstellen. Focusgebieden voor de stichting zijn: transitie naar een duurzame energievoorziening, realiseren van een circulaire economie en het afbouwen van de vee-industrie en vlees- en zuivelconsumptie in het algemeen.

 • Voor wie?

  De Symbio Kunstprijs is bedoeld voor jonge, talentvolle kunstenaars in Nederland die zich in hun werk bezighouden met een van de drie focusgebieden van de stichting:

  1. Transitie naar duurzame energie

  2. Overgang naar een circulaire economie

  3. Verandering van ons voedselsysteem naar een eet- en drinkpatroon zonder dierenleed

  Het ontwerp van het kunstwerk of kunstproject is niet gebonden aan een specifiek medium. Het werk is niet persé een blijvend object. We richten deze uitnodiging nadrukkelijk aan kunstenaars uit verschillende beeldende kunst- en ontwerpdisciplines. Bij het realisatie- en productieproces van het werk staat duurzaamheid, circulariteit en mate van reversibiliteit voorop.

 • Prijs

  De prijs bestaat uit twee geldbedragen: een bedrag van € 7.500, – als kunstenaarshonorarium en een bedrag van maximaal 
  € 15.000, – voor de realisatie van het kunstwerk. De locatie en moment en tijdsduur van het te realiseren kunstwerk of -project valt onder de verantwoordelijkheid van stichting Symbio. Bij het projectplan dient een begroting te worden ingediend waarin zowel productiekosten als het kunstenaarshonorarium zijn opgenomen.