Vier vragen: subsidie kunst en cultuur

Ok, je bent op de hoogte van het hoe en wat van kunstsubsidies en je wilt gaan aanvragen, hoe nu verder? Antwoorden op vier belangrijke vragen:

1. Kan iedereen een subsidie kunst en cultuur aanvragen?subsidie kunst en cultuur

Nee, om geld te kunnen aanvragen moet je in 9 van de 10 gevallen een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn. Dat betekent: een stichting die geen winst nastreeft. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld persoonsgebonden beurzen en bepaalde subsidies van gemeentes. In principe kan iedereen een stichting oprichten, maar daar zijn wel bepaalde voorwaarden en kosten aan verbonden.

2. Kom ik in aanmerking voor subsidie kunst en cultuur?

Of je in aanmerking komt voor cultuursubsidies hangt er van af of je project aansluit bij de belangen van de verstrekker. Soms biedt de website van de subsidieverstrekker een eenvoudige test om te zien of het project in aanmerking komt voor subsidie, bijvoorbeeld de richtlijnenwijzer van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Op andere sites kan je de richtlijnen uitgeschreven vinden. 

Tip:

Verdiep je goed in de richtlijnen van het fonds. Overal blind aanvragen is zonde van je tijd en ook niet erg vleiend voor de fondsen waar je aanvraagt. Bij twijfel, neem contact op met het fonds.

3. Hoe vraag ik een subsidie kunst en cultuur aan?

Bij de grotere fondsen is het vaak mogelijk cultuursubsidie aan te vragen via een online vragenformulier. Daarnaast voeg je bij dat formulier je projectplan, begroting, dekkingsplan en statuten van de stichting. Het is belangrijk een goed geschreven projectplan te hebben. Dit projectplan helpt je ook met het invullen van het formulier, waarin pittige vragen over bijvoorbeeld de meerwaarde van je project kunnen staan. Sommige fondsen vragen je de informatie per post op te sturen. Houd er rekening mee dat dit gaat om grote stapels papier en vaak in zevenvoud (dus voorkom dat de dag voor de deadline je printerinkt op is…).

Tip:

Hoewel het misschien soms zo voelt is een fonds niet de vijand. Ze willen je graag helpen. Maak hier gebruik van! Neem contact met het fonds op voordat je je aanvraag doet. Vaak mag je langskomen om je projectplan te bespreken en geven ze je advies voor een zo goed mogelijke aanvraag. Hou ze ook op de hoogte van je ontwikkelingen, net als met een partner of sponsor ga je ook met een fonds een relatie aan.

4. Wanneer krijg ik de uitslag?

Dit wisselt per fonds. Sommige fondsen hebben een vast vergadermoment waarop ze de toekenningen voor dat jaar/kwartaal/de komende vier jaar bespreken. Andere fondsen bekijken het per binnengekomen project. Houd er rekening mee dat het in ieder geval 3 tot 4 maanden duurt voordat je de uitslag hebt.

Blijf op hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief met open calls, workshops, residenties, kunstprijzen en meer!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.