Sub­si­die Ar­che­o­lo­gie en Klein Lim­burgs erf­goed

DEADLINE

1 december 2023

Voor wie
Organisaties (zoals bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen etc.) en natuurlijke personen.

Waarvoor

  • Het klein Limburgs erfgoed te behouden en de cultuurhistorische betekenis hiervan uit te dragen aan een breed publiek.
  • Het zichtbaar en publiektoegankelijk maken van archeologie.