Stimuleringsfonds biedt Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Deze tijdelijke procedure is in het leven geroepen omdat het Stimuleringsfonds vanwege Covid-19 heeft moeten besluiten alle internationale procedures en regelingen on-hold te zetten.

Het is een laagdrempelige procedure volgens het “first come, first serve” principe, ter ondersteuning van projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie.

Voor deze procedure komen internationale projecten in aanmerking waarbij sprake is van een Nederlandse ontwerppartij in samenwerking met één of meerdere internationale partners. Daarnaast dient er aansluiting te zijn op een concrete buitenlandse vraag of opgave.

Er is een bedrag beschikbaar voor nieuwe of bestaande samenwerkingen binnen de uitvoering van een project van maximaal € 20.000. Tot en met 30 september geldt een subsidieplafond van € 200.000, aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

DEADLINE

Aanvragen in te dienen tot en met 30 september 2020