In het najaar 2023 heeft het kabinet extra budget vrijgemaakt om kunstenaars te ondersteunen die voor de Russische agressie gevlucht zijn na 24 februari 2022 en in Nederland verblijven.

  • Organisatie

    Het budget voor het Steunfonds is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De regeling wordt uitgevoerd door het Nederlands Letterenfonds, in samenwerking met de collega-rijkscultuurfondsen (Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie).

  • Voor wie?

    Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse culturele organisaties namens en in samenwerking met een individuele kunstenaar of een gezelschap. De Nederlandse organisatie of rechtspersoon kan ofwel voor maximaal vijf individuele makers aanvragen indienen, ofwel één aanvraag indienen voor een gezelschap van maximaal 10 personen binnen het Steunfonds Oekraïense makers 2024.

  • Wat?

    Binnen het Steunfonds Russische makers 2024 kan er voor maximaal drie individuele makers of een gezelschap van maximaal vijf makers worden aangevraagd. Alle disciplines komen in aanmerking: film, podiumkunsten, beeldende kunst, creatieve industrie (waaronder architectuur en vormgeving), cultuureducatie, cultureel erfgoed en letteren.