Breng je software en systemen in lijn met de AVG

Maak je als culturele organisatie gebruik van software waarin je ook persoonsgegevens verwerkt? (Denk aan MailChimp, Google Drive, Asana etc…) Dan moet (jouw omgang met) deze software wel voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het DEN (Kennisinstituut cultuur & digitalisering) heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld.