Dit platform is speciaal bedoeld voor studenten en starters die zich willen aanmelden voor een stage- of werkervaringsplek in de culturele sector. Het platform zoekt een match tussen aanbieder en zoeker.

De Rijkscultuurfondsen hebben besloten een impuls te geven aan de instroom van ‘divers’ talent met extra middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit gebeurt via de regeling Stage Cultuur Inclusief waarmee organisaties een bijdrage kunnen aanvragen.

  • Organisatie

    De regeling is door het Ministerie van OCW vastgesteld.

  • Voor wie?

    Zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde cultuurinstellingen, commerciële en onafhankelijke producenten kunnen gebruik maken van de regeling.

  • Bijdrage

    Organisaties die met succes gebruikmaken van dit platform hebben de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 1000,- per geslaagde match.