Stage Cultuur Inclusief

Dit platform is speciaal bedoeld voor studenten en starters die zich willen aanmelden voor een stage- of werkervaringsplek in de culturele sector. Het platform zoekt een match tussen aanbieder en zoeker.

De Rijkscultuurfondsen hebben besloten een impuls te geven aan de instroom van ‘divers’ talent met extra middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit gebeurt via de regeling Stage Cultuur Inclusief waarmee organisaties een bijdrage kunnen aanvragen.