Sponsoring cultuur – voor wat hoort wat

Sponsoring voor cultuur is geen gift maar werkt volgens het principe ‘voor wat hoort wat’. Dat houdt in dat je organisatie of project een financiële bijdrage krijgt van een bedrijf en je in ruil daarvoor iets terug doet. Deze teruggave is vaak: goede PR. Je noemt je sponsor in je media-uitingen, van posters en flyers tot interviews.

Afspraken en code sponsoring cultuursponsoring cultuur

Wanneer je met een mogelijke sponsor aan het praten bent, maak je een sponsorplan. Hier staat in wat je kan betekenen voor de sponsor. Komen jij en de sponsor tot een overeenkomst dan zet je de gemaakte afspraken in een sponsorcontract. Om deze afspraken in goede banen te leiden is er de zogenaamde Gedragscode sponsoring cultuur. De gedragscode let er vooral op dat sponsoring geen invloed heeft op het inhoudelijke beleid en dat er een balans is tussen de financiële bijdrage en de gevraagde tegenprestatie.

Commercieel denken

Wanneer een bedrijf besluit jouw project te sponsoren moet het ze iets opleveren. Denk dus na, voordat je een bedrijf benadert, wat jij voor ze kan betekenen. En hou dat niet bij een vaag begrip als ‘goede PR’, maar zet op papier wat je allemaal voor ze kunt doen en hoeveel mensen je daar mee bereikt. Geef ook duidelijk aan wat jij nodig hebt en hoe het geld besteed wordt. Stap even uit je rol van kunstenaar en durf op een zakelijke manier open over geld te praten.

Tip:

Verdiep je in het bedrijf en toon interesse! Maak niet de nummer-één fout door een standaard brief te schrijven en te vergeten de naam van het bedrijf te veranderen. Je wilt een relatie aan gaan met het bedrijf, investeer daar in.

Waar sponsoring en fondsenwerving elkaar ontmoeten

Grote bedrijven hebben soms een speciaal budget voor sponsoring cultuur. Dan dien je je sponsorplan meestal in via een vragenformulier op de site van het bedrijf. Hier gaan sponsoring en fondsenwerving erg op elkaar lijken. Houd goed in de gaten of je te maken hebt met een groot bedrijf met een goed lopende sponsorafdeling (zoals de KLM) of een fonds dat gekoppeld zit aan een bedrijf (zoals het SNS REAAL Fonds), de belangen zijn echt anders! (Lees meer over deze belangen in de introductie kunstsubsidies.)