Sociaal Culturele Projecten Voor Jongeren in Amsterdam

DEADLINE

7 oktober 2022

Het AMVJ Fonds biedt financiële ondersteuning aan organisaties die sociaal-culturele projecten in Amsterdam voor Amsterdamse jongeren organiseren, waarbij de nadruk ligt op projecten voor jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is. Aanvragen voor organisatieversterking kunnen pas gedaan worden, nadat een project van de organisatie gesteund en op de juiste manier afgerekend is.

 • Organisatie

  A.M.V.J. Fonds

 • Voor wie?

  Een vroege kennismaking met cultuur en kunst vergroot de kans op cultuurparticipatie op latere leeftijd. Hierbij is het echter wel van belang dat deze kennismaking als positief wordt ervaren door de kinderen. Dit kan door aan te sluiten op de bestaande kennis en interesses van deze jonge kinderen.  Ingediende aanvragen voor de leeftijdscategorie 2-7 jaar zullen met bijzondere belangstelling bekeken worden.

 • Belangrijkste criteria

  • Projecten dienen sociaal-cultureel georiënteerd en voor de genoemde jongeren binnen het werkgebied Amsterdam te zijn;
  • Aanvragen worden beoordeeld op de (te verwachten) kwaliteit en resultaten;
  • In principe komen alleen rechtspersonen, werkgroepen en comités in aanmerking voor ondersteuning;
  • Het AMVJ Fonds zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project of organisatie;
  • Het AMVJ Fonds kan nadere voorwaarden stellen aan ondersteuning van een organisatie of project.