Richard Hoogland Prijs

DEADLINE – woensdag 31 mei 2023

In 2023 ligt de focus met name op het thema eenzaamheid. Dat is niet voor niets: één op de vier ouderen voelt zich eenzaam. Reden voor ons Fonds om geld beschikbaar te stellen waarmee die eenzaamheid kan worden teruggedrongen. Dat doen we via onze reguliere bijdragen, maar eens per twee jaar ook middels een prijsvraag. In 2023 luidt de prijsvraag aldus:

Hoe kunnen we het sociaal isolement van ouderen in Utrecht voorkomen of verminderen?

  • Organisatie

    Richard hooglandfonds

  • Wat?

    Het Richard Hoogland Fonds is op zoek naar concrete plannen en initiatieven die goed aansluiten bij de praktijk.

  • Prijs

    De beste ideeën maken kans op de Richard Hoogland Prijs 2023 en voor de winnaars wordt 25.000 euro aan prijzengeld beschikbaar gesteld om het idee uit te voeren.