Regeling Upstream: Music X Design (laatste 2 aanvraagrondes)

Voor samenwerkingsprojecten met popmuzikanten gericht op innovatieve, artistieke toepassingen van ontwerp, beeld of technologie binnen de popsector.

  • Organisatie

    Fonds Podiumkunsten en Sena

  • Voor wie?

    Deze regeling staat, dit jaar voor het laatst, open voor samenwerkingsprojecten tussen popartiesten en ontwerpers of makers uit de creatieve industrie. Aanvragen moeten worden ingediend door de uit de creatieve industrie betrokken partij.
  • Wat?

    Er wordt subsidie verstrekt aan projecten gericht op innovatieve (artistieke) toepassingen van ontwerp, beeld of technologie binnen de popmuziek. De projecten resulteren in fysieke en/of virtuele presentaties, producten, installaties of interventies, die met een breed publiek worden gedeeld. De première van de projecten moet in Nederland plaatsvinden.