Regeling Upstream: Music x Design

DEADLINE VOOR INDIENEN

1 september 2022

Met Upstream ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Fonds Podiumkunsten en Sena vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek.

  • Organisatie

    Stimuleringsfonds, Fonds Podiumkunsten en Sena

  • Budget

    Talentontwikkeling, professionalisering, innovatie en experiment staan centraal. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in twee aanvraagrondes van elk € 150.000.

  • Voor wie?

    Deze regeling staat open voor samenwerkingsprojecten tussen popartiesten en ontwerpers of makers uit de creatieve industrie. Aanvragen moeten worden ingediend door de uit de creatieve industrie betrokken partij.