Regeling Upstream: Music x Design

DEADLINE – 12 april 2023

Met Upstream ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Fonds Podiumkunsten en Sena vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek.

  • Organisatie

    Stimuleringsfonds, Fonds Podiumkunsten en Sena

  • Voor wie?

    Deze regeling staat open voor samenwerkingsprojecten tussen popartiesten en ontwerpers of makers uit de creatieve industrie. Aanvragen moeten worden ingediend door de uit de creatieve industrie betrokken partij.

  • Budget

    Voor de ontwikkeling en realisatie van projecten die resulteren in een activiteit die met een breed publiek wordt gedeeld is de maximale bijdrage per project € 50.000. Binnen deze regeling kun je ook een startsubsidie aanvragen van maximaal € 7.500.