Regeling Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland

DEADLINE

16 september 2022

“Binnen de regeling Samen in Zee is geld beschikbaar voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. De pandemie betekende een forse klap voor de cultuursector. Veel organisaties en cultuurprofessionals teerden in op hun reserves. Vernieuwing en krachtenbundeling kunnen helpen om wendbaar en weerbaar te blijven. Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten willen deze ontwikkeling versnellen met behulp van de regeling ‘Samen in zee’. Deze regeling is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die helpen om de culturele sector in Zeeland toekomstbestendig te maken.”

bron: provincie Zeeland

 • Organisatie

  Provincie Zeeland en 13 Zeeuwse gemeentes

 • Voor wie?

  “Subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband van tenminste twee partijen. Dat kunnen organisaties zijn, maar ook zelfstandigen die staan ingeschreven bij de KvK. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen festivals en een mediabedrijf; samenwerking tussen een collectief van kunstenaars en een erfgoedinstelling of samenwerking tussen een museum en een kunstinstelling. Een van deze partijen treedt daarbij op als penvoerder. Als de subsidie wordt gehonoreerd, dient de penvoerder zorg te dragen voor verdere verdeling onder de partner(s) en betrokkenen.”

 • Criteria

  • De penvoerder is gevestigd in Zeeland. Deze penvoerder is binnen Zeeland gevestigd en werkzaam binnen één of meer van de volgende culturele disciplines: audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, architectuur en vormgeving, bibliotheekwerk, cultureel erfgoed, letteren of podiumkunsten.
  • Het project start binnen 6 maanden na de openstellingsperiode en is uiterlijk 1 juni 2023 gerealiseerd.
  • De subsidieontvanger is verplicht om projectresultaten en ontwikkelde methodieken openbaar te maken en te verspreiden onder Zeeuwse instellingen.
  • De Provincie verwacht dat de aanvragers uitleggen of en in hoeverre de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur worden toegepast bij uitvoering van de activiteiten.
  • Er wordt geen subsidie verstrekt voor kosten waarvoor door gedeputeerde staten of een ander bestuursorgaan al subsidie is verstrekt.