Regeling ontwikkeling AFK 2021-2024 voor jonge organisaties

DEADLINE

opent 14 september en sluit 21 september 2022 16:00

De regeling Ontwikkeling is allereerst bedoeld voor jonge organisaties; doel van de regeling is om organisaties die relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar) te versterken. De regeling Ontwikkeling vervangt daarmee de regeling Tweejarige subsidies uit het Kunstenplan 2017-2020.

  • Organisatie

    AFK

  • Voor wie?

    Jonge organisaties kunnen een aanvraag doen voor één projectjaar of twee projectjaren tegelijk. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 100.000 per projectjaar, met een maximum van 50% van de totale begroting.

  • Criteria

    Er kan worden aangevraagd voor ontwikkelactiviteiten of reguliere activiteiten, waarbij ontwikkelactiviteiten een verplicht onderdeel zijn. Voor de basisdoelgroep van organisaties die twee tot zes jaar bestaan kan het bijvoorbeeld gaan om artistieke of zakelijke ontwikkeling, ontwikkeling op het gebied van marketing/publieksbereik of ontwikkeling van de bijdrage aan diversiteit en inclusie. Voor de extra doelgroep heeft de subsidie het karakter van een overbrugging. Het geeft organisaties tijd om nieuwe financieringsvormen en bedrijfsmodellen te ontwikkelen.