Regeling Nieuwe Initiatieven en Plusregeling Amateurkunst Eindhoven

DEADLINE

31 december 2022

Nieuwe intiatieven
Voor de ongeorganiseerde amateurkunst is de regeling ‘Nieuwe Initiatieven’ in het leven geroepen. Zij kunnen met deze nieuwe regeling financiële ondersteuning krijgen voor projecten of voor het oprichten van een vereniging. Op die manier willen we het amateurkunstveld in Eindhoven versterken, verbreden en vernieuwen.

Plusregeling
De Basisbijdrage kan door verenigingen opgeplust worden met de financieringsregeling ‘Projecten’. Met deze regeling willen we de artistieke/zakelijke kwaliteit van de organisatieverder verhogen, de ontwikkeling en vernieuwing van het amateurkunstveld stimuleren en het maatschappelijke belang van de activiteiten van de organisatie vergroten.

  • Voor wie?

    Voor de inwoners uit de gemeente Eindhoven

  • Keywords

    Kunstlessen, cultuurparticipatie en amateurkunst.