Provincie Friesland Culturele Producties

DEADLINE – van 20 december 2023 tot en met 31 januari 2024

Het onderdeel Culturele Producties wordt tweemaal per jaar opengesteld. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het organiseren van een Culturele Productie in de breedste zin van het woord, denk bijvoorbeeld een theatervoorstelling, tentoonstelling of een festival, op het gebiedt van muziek, beeldende kunst, theater, film en animatie, fotografie en dans of een mengvorm daarvan.

Als je een aanvraag wilt indienen binnen het onderdeel Culturele producties moet je aanvraag aan acht criteria voldoen. In de subsidieregeling worden de criteria toegelicht. Daarnaast is het van belang dat u de Culturele Productie binnen 12 maanden na beschikking uitvoert en afrondt.

Je kunt minimaal € 15.000 en maximaal € 50.000 subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 335.000 per jaar.