Projectsubsidies voor publicaties

DEADLINE – 15 juni 2023

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben gepubliceerd.

  • Voor wie?

    Projectsubsidies kunnen worden aangevraagd door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben gepubliceerd. Verder geldt als instapeis dat het eerdere werk van de aanvrager is uitgegeven door een uitgeverij waarmee hij een contract heeft afgesloten minimaal conform de bepalingen in het Modelcontract GAU/Auteursbond of, in het geval van toneelschrijvers, dat de tekst in productie is genomen door een professionele theaterproductiemaatschappij.

  • Voor wat?

    U kunt aanvragen voor nieuw te schrijven literair werk (inclusief theater) dat gepubliceerd zal worden bij een uitgeverij zoals omschreven in de regeling. Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer de aanvrager een intentieverklaring dan wel een deugdelijk modelcontract van zijn uitgeverij voor publicatie van het nieuw te schrijven werk meestuurt.