Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten

DEADLINE

23 januari 2023

Het Letterenfonds beoogt met verlening van een subsidie voor een project op grond van deze regeling een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en diversiteit van het literaire landschap en bij een breed publiek belangstelling te wekken voor en kennis te vergroten van literatuur.

 • Voor wie?

  Mogelijke aanvragers zijn organisaties uit Nederland (Koninkrijk der Nederlanden), al dan niet in samenwerking met buitenlandse organisaties, die (een reeks van) literaire evenementen of literatuur-educatieve activiteiten willen produceren en uitvoeren.

  • De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn met volledige rechtsbevoegdheid.
  • Universiteiten, scholen, bibliotheken en uitgevers kunnen geen subsidie aanvragen.
  • Organisaties die voor de periode al een meerjarig subsidie (vier- of twee jarig) van het Letterenfonds ontvangen, zijn van deze regeling uitgesloten (vierjarig gesubsidieerden kunnen na 2022 weer aanvragen). Ook organisaties die al een meerjarig subsidie voor hun activiteiten ontvangen van één van de rijkscultuurfondsen of via de Basis Infrastructuur (BIS) zijn uitgesloten van deze regeling.

  Aanvragers zijn verplicht de Governance Code Cultural, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice code te onderschrijven en toe te passen. Met name zal beoordeeld worden of de betrokken auteurs en creatieve zzp’ers een redelijk honorarium ontvangen.

 • Voor wat?

  Een literair of literatuur-educatief project is een in de tijd beperkte publieksactiviteit in Nederland op het gebied van de literatuur, of een activiteit gericht op het binnen- of buitenschools stimuleren van het lezen van literatuur en/of literair creatief schrijven met (deels) betalende bezoekers of participanten.