Makersregeling gemeente Breda

DEADLINE

30 september 2023

  • De subsidie is bedoeld voor professionele makers (individueel of in een collectief) met een thuisbasis in de gemeente Breda, die zich artistiek en/of zakelijk willen ontwikkelen binnen hun beroepspraktijk en hun ambities willen verwezenlijken.
  • De subsidie staat open voor alle kunstdisciplines, interdisciplinaire projecten en crossovers.
  • De regeling is vooral bedoeld voor ‘de weg er naartoe’ en minder gericht op het te bereiken resultaat.
  • Als deze subsidie wordt toegekend ontvangt een individuele maker een bijdrage van maximaal € 5000.
  • Voor een collectief geldt per project een bijdrage van maximaal € 15.000, ongeacht het aantal individuele makers in het project. Elke individuele maker in het project vult het aanvraagformulier in.