Projectmatig fondsenwerven is een Ikea meubelstuk

Lees van tevoren de handleiding!

Als je je concept ontwikkelt voor een kunstproject ben je bezig met het hoe, waarom, wat, wanneer, voor wie en met wie? Je wilt het best mogelijke concept ter berde brengen dat je kunt bedenken. Als je dan na een aantal stevige sessies, ettelijke koppen koffie en heel veel nachos eindelijk het definitieve concept denkt te hebben, ben je natuurlijk dolgelukkig met het resultaat.

Maar voordat je je nu halsoverkop stort in je begroting, je dekkingsplan of een projectplan – de volgende horden op je pad naar succes – denk dan eerst even aan het volgende en hoe jouw project zich daartoe verhoudt. Dan vergroot je wellicht ook de kansen op de benodigde financiële middelen!

Maatschappelijke relevantie

Maatschappelijke relevantie kan een criterium zijn bij een fondsaanvraag. Er zijn natuurlijk altijd thema’s die eruitspringen. Momenteel is klimaat hét thema. Thema’s die veel mensen belangrijk vinden, maken een grotere kans op een bijdrage of subsidie, dan thema’s die maar weinig mensen belangrijk vinden. Dat maakt andere onderwerpen natuurlijk niet kansloos. Soms zijn er thema’s die nog niet op de radar staan van de meerderheid van de mensen en ben jij degene die ze op de kaart zet.

Het is zeker niet aan te bevelen je project alleen maar maatschappelijk relevanter te maken, omdat je dan meer kans maakt op een subsidie, maar als je al in de maatschappelijke hoek zit met je project is het wel verstandig te kijken wat de fondsen die bij je passen belangrijk vinden in de uitwerking van de maatschappelijke kant van je project.

Doelgroep

Veel fondsen geven alleen bijdragen of subsidies aan bepaalde doelgroepen en die doelgroepen kunnen zeer specifiek zijn, bijvoorbeeld:

 • Alleen projecten voor jongeren onder de 27.
 • Alleen subsidies voor mensen met een afgeronde kunstopleiding.
 • Alleen projecten voor ouderen.
 • Alleen projecten waarbij vrijwilligers betrokken zijn.
 • Vooral gericht op de talentontwikkeling van jongeren.

Zowel de doelgroep die het project uitvoert als de doelgroep, waarvoor het project is bedoeld kan bepalend zijn of je in aanmerking komt bij een fonds.

Plaats

Waar organiseer je het project en wat is de vestigingsplaats van je eigen organisatie? Gemeentelijke of provinciale subsidies moeten meestal ten goede komen aan de inwoners van die gemeente of provincie, maar hoeven niet altijd (wel vaak) aangevraagd worden door een organisatie die ook echt in die gemeente of provincie gevestigd is. Voor veel regionale private fondsen geldt dat je gevestigd moet zijn in hun verzorgingsgebied.

Sommige fondsen vinden regionale spreiding naar onderbelichte regio’s van belang en anderen willen weer dat je voorstelling in minimaal 3 provincies te zien is. En Als dat ene private fonds dat perfect bij jouw project past in een naastgelegen gemeente zit, moet je daar dan ook niet een expositie organiseren?

Artistieke kwaliteit

Artistieke kwaliteit is deels een kwestie van smaak, maar in fondsenwerving wel degelijk ook in objectieve termen te vatten. Waarom wordt het anders bij zo veel fondsen als criterium benoemd bij de beoordeling van een aanvraag? Kwaliteit wordt dan uitgedrukt in:

De mensen die het uitvoeren:

 • Zijn het professionals?
 • Wat zijn hun referenties?

Maar ook:

 • Is er genoeg voorbereidingstijd?
 • Is het artistieke concept vernieuwend?
 • Hoe is eerder werk beoordeeld?

Als je werk van voldoende artistieke kwaliteit (volgens bovenstaande criteria) is, kom je vaak in aanmerking voor andere fondsen dan wanneer dat niet zo is. Bekijk daarom goed hoe jouw ideeën zich verhouden tot die criteria.

Publieksmoment

Veel fondsen vinden het belangrijk dat werk dat gemaakt wordt, ook gezien wordt. Wel logisch eigenlijk, maar dat zorgt er ook voor dat je bijvoorbeeld als beeldend kunstenaar een publieksmoment moet organiseren. Als je alleen financiën zoekt voor het maken van je werk, een maaksubsidie, zijn er toch vaak wat minder financiële opties. Een project met een publieksmoment vergt weer veel meer organisatie en je hebt een paar goede partners nodig die de intentie hebben jouw werk ook echt te tonen aan publiek.

Eigen inkomsten en financieringsmix

Fondsen kunne criteria hebben voor je finanicieringsmix. Een fonds:

 • Draagt bijvoorbeeld niet meer bij dan 50% van je tekort.
 • Of vereist minimaal 20% eigen inkomsten.

Vooral het laatste is iets waar je zelf invloed op kan uitoefenen in je plannen. Kun je de balans tussen wat je nodig hebt aan financiën en je eigen inkomsten in evenwicht brengen? Bij sommige projecten is dat natuurlijk bij voorbaat niet mogelijk, maar het is goed je hier ook al in een vroeg stadium goed bewust van te zijn. Zo zorg je ook dat je weet wat je project moet kosten als er een partner voorbijkomt die jou wil boeken.

Kortom, beschouw de criteria van de fondsen niet als hoepels waar je je pas helemaal aan het eind van het denkwerk doorheen moet forceren, maar gebruik ze als messenslijper om je concept nog scherper en kansrijker te maken.