Productiesubsidie

DEADLINE – 5 juli 2023

Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

 • Voor wie?

  Een instelling die voornamelijk is gericht op het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van professionele voorstellingen of concoursen kan een productiesubsidie aanvragen.

 • Beoordelingscriteria

  Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Artistieke kwaliteit van het plan
  • Ondernemerschap
  • Bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland
  • Geografische spreiding