Productiekosten bijzondere uitgaven

DEADLINE

doorlopend

Nederlandse en Friese uitgeverijen kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren maar bijzondere literaire titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten.

 • Voor wat?

  Er kan subsidie worden aangevraagd voor oorspronkelijk Nederlands- of Friestalig werk in vele genres, en in enkele gevallen voor vertalingen. De regeling staat open voor bijzondere literaire uitgaven in een van deze categorieën:

  • klassiekers: belangrijk Nederlands- of Friestalig literair erfgoed.
  • hedendaags: goed geschreven, oorspronkelijk Nederlandstalige literaire non-fictie van uitzonderlijk belang en buitengewone kwaliteit; verzamelde (toneel)werken; Friestalige literatuur; graphic novels.
  • (geïllustreerde) kinder- en jeugdliteratuur van bijzondere kwaliteit (van tekst, beeld en vormgeving) ofwel kinderboeken die zich door de gerichtheid op een moeilijk te bereiken of kleine doelgroep onderscheiden van het reguliere aanbod.
  • vertalingen: de eerste twee uitgaven in het Nederlands bij een Nederlandse uitgeverij van een in Nederland wonende migrantenauteur met een niet-westerse achtergrond; vertalingen van canonieke literaire teksten uit een dode taal; bloemlezingen uit relatief onbekende literaturen, voorzien van een gedegen introductie; vertalingen in NGT (Nederlandse Gebarentaal).