Nieuw: de Podiumstartregeling bij het Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten gaat middelgrote en kleine podia extra ondersteunen. De ondersteuning is bedoeld voor de programmeringskosten van podia.

Met ruimere voorwaarden dekt het Fonds grotere tekorten die ontstaan nu podia veel minder bezoekers kunnen ontvangen dan gebruikelijk. Hierdoor stelt het Fonds podia in staat ook onder de huidige omstandigheden redelijke gages te betalen. Het Fonds heeft een bedrag van 6,5 miljoen euro beschikbaar.

Met deze regeling helpt het Fonds deze groep podia hun programmering in het seizoen 2020-2021 samen te stellen, rekening houdend met de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen. Tegelijk stelt het hen in de gelegenheid om redelijke gages te betalen. De regeling vult tot 100% aan op het tekort bij een voorstelling of concert tot een maximum van 1.500 euro per dag.

De Podiumstartregeling is bestemd voor podia die eerder subsidie hebben ontvangen via andere programmeringsregelingen van het Fonds.

DEADLINE

Aanvragen kan doorlopend.

Er zijn wel twee uiterste indiendata:

uiterlijk 31 januari 2021: voor de periode september t/m december en
uiterlijk 30 september 2021: voor de periode januari t/m augustus.