Meer geld voor cultuur in Overijssel

Vanwege de impact van Corona op het culturele leven in Overijssel, doet de provincie een extra investering. Bovenop het geld dat het Rijk beschikbaar stelt, investeert de provincie Overijssel 1,6 miljoen euro in de culturele sector.

De investering is bestemd voor culturele instellingen die worden aangemerkt als de ‘ruggengraat van de Overijsselse cultuur’, ook wel genoemd de vitale regionale infrastructuur.

Tevens zal de provincie zich richten op de extra subsidie, zoals aangekondigd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister verleent naast het noodpakket van 300 miljoen euro, extra subsidie aan instellingen die vallen onder de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 van Nederland.
Daarnaast heeft zij 48,5 miljoen beschikbaar gesteld voor een limitatieve lijst van cruciale culturele instellingen in de regio. Deze steun is onder voorbehoud van cofinanciering door de regio en een zorgvuldigheidstoest door het Rijk.
Overijssel is voornemens de rijksmaatregel samen met de betrokken gemeenten te cofinancieren (50% Rijk, 25% gemeenten en 25% provincie) tot een maximumbedrag van 1,6 miljoen euro, op een totaal dus van 6,4 miljoen euro.