De NPO en NPO-fonds, het Nederlands Filmfonds en CoBO maken zich sterk voor de ontwikkeling van documentaire talent op het gebied van de jeugddocumentaire.

 • Organisatie

  De NPO en NPO-fonds, het Nederlands Filmfonds en CoBO.

 • Voor wie?

  Dit project staat open voor in Nederland wonende filmmakers die:

  Of, minimaal één (korte) documentaire hebben gemaakt waarin hun talent en ambitie zichtbaar is die bovendien
  op landelijke of regionale televisie is uitgezonden, of vertoond is op een landelijk festival of bioscooproulatie
  heeft gehad.

  • Of, een audiovisuele opleiding hebben afgerond met een film.
  • Of, een andere opleiding hebben afgerond, waarbinnen een (korte) documentaire werd gerealiseerd.
  • Of, een (inclusief of regionaal) talentenprogramma succesvol hebben doorlopen.
  • In alle gevallen geldt dat een regisseur maximaal drie (korte) documentaires mag hebben gemaakt – waarbij
   producties gerealiseerd in het kader van of tijdens een opleiding of talentenprogramma hier niet meetellen.
  • Regisseurs zijn niet verbonden aan een omroep en dienen een voorstel in samen met een producent.
  • De regisseur en de producent mogen niet één en dezelfde persoon zijn.
  • Projecten worden ingediend door een onafhankelijke producent. De voorkeur wordt gegeven aan beginnende
   producenten met een relevante opleiding of die minstens een korte film hebben geproduceerd.
  • Een producent mag maximaal twee Zappdoc Campus tegelijkertijd ontwikkelen en twee realiseren.
  • De regisseur kan bij maximaal één Zappdoc Campus tegelijkertijd betrokken zijn en heeft bij voorkeur geen
   project in een ander traject (bijvoorbeeld Wildcard).
 • Wat?

  De lengte van de films is 15 minuten. Het budget voor ontwikkeling inclusief proefopnamen is maximaal € 5.000 met daarbij een vergoeding voor de begeleiding vanuit de producent van € 600 en de optie voor een extra € 500 voor een coach. Het budget voor realisering is maximaal € 45.000.

  Er worden jaarlijks maximaal 8 bijdragen voor ontwikkeling en 4 bijdragen voor realisering toegekend.