Met de Boekman Dissertatieprijs voor kunst, cultuur en beleid willen de Boekmanstichting en NWO domein sociale en geesteswetenschappen belangwekkende resultaten van nieuw onderzoek over kunst en cultuur in bestuur, beleid en praktijk onder de aandacht van een breder publiek brengen.

  • Organisatie

    Boekman stichting

  • Voor wie?

    Voor aanmelding voor de 6e editie van de Boekman Dissertatieprijs komen dissertaties in aanmerking die tussen 1 september 2021 en 1 maart 2024 tot een promotie hebben geleid. Inzenders worden geacht op de hoogte te zijn van het reglement en ermee akkoord te gaan.