Open Oproep Presentaties buitenland

DEADLINE – 28 augustus 2023

Voor ruimtelijk ontwerpers die samen met betrokkenen en belanghebbenden willen werken aan de noodzakelijke wederombouw van Nederland. Hoe kan de transformatie van Nederland ook worden ingezet als middel om de kwaliteit van leven voor íedereen te verbeteren?

 • Organisatie

  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 • Voor wie?

  Voorstellen kunnen worden ingediend door ontwerpers die een coalitie aangaan met betrokkenen en belanghebbenden. Denk aan (vertegenwoordigers van) achtergestelde/niet-gehoorde bevolkingsgroepen, maatschappelijke initiatieven, vertegenwoordigers van provincies, regio’s en gemeenten, gebieds- en projectontwikkelaars, corporaties en/of zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ook aan activisten op het gebied van diversiteit en inclusie, segregatie en gentrificatie en wetenschappers uit het sociale, economische, politieke, culturele en ruimtelijke domein.

  Let op: Ontwerpers zijn hoofdaanvrager en projectverantwoordelijk. Samenwerkende partijen zijn medeaanvrager.

 • Voor Welke projecten?

  Deze open oproep is gericht op projecten waarmee via ontwerpend onderzoek vernieuwende, ruimtelijke strategieën voor rechtvaardigheid en inclusie worden ontwikkeld.