Open oproep reflectie en debat prachtige productielandschappen door het Stimuleringsfonds

DEADLINE

15 juni 2022

Het ontwerpveld is volop in beweging. Niet alleen vervagen de grenzen tussen de ontwerpende disciplines, ook theorie en praktijk lijken steeds verder met elkaar te versmelten. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe, geactualiseerde werk- en presentatievormen. Hoe kan ontwerpkritiek, reflectie en debat worden vormgegeven binnen dit veranderende landschap? En op welke manier kan reflectie op de ontwerppraktijk bijdragen aan het duiden van de betekenis van ontwerp voor de samenleving?

 • Organisatie

  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 • Voor wie?

  Deze open oproep staat open voor projecten van ontwerpers, makers, beschouwers, ontwerpbureaus of culturele instellingen werkzaam binnen de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur of de crossovers daartussen.

 • Voor welke projecten?

  Beschouwers, makers en platforms kunnen aanvragen indienen voor projecten die bijdragen aan reflectie op de ontwerppraktijk in inhoud, samenwerkingen of presentatievorm.

  De maximale bijdrage per project is € 15.000, cofinanciering is niet vereist.

  De projecten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op:
  – theoretisch onderzoek en reflectie, gericht op het bevragen van actuele ontwikkelingen binnen de ontwerpende disciplines;
  – practice-based kritiek;
  – activiteiten die ontwerpers, beschouwers of onderzoekers met elkaar in debat brengen of activiteiten waarin een breed publiek wordt betrokken;
  – inzetten van experimentele werkvormen, nieuwe doelgroepen en verrassende samenwerkingen op het gebied van ontwerpkritiek.