Open Oproep Research, Act & Reflect #3

DEADLINE

7 november 2022

Voor grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten rond dekolonisatie, genderdiversiteit, sociale rechtvaardigheid, antiracisme, emancipatie van gemarginaliseerde groepen of de intersectie van deze onderwerpen bijdragen aan een meerstemmige en inclusieve creatieve industrie.

 • Organisatie

  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 • Voor wie?

  Platforms, organisaties of collectieven die zich verhouden tot de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur kunnen een aanvraag indienen voor deze open oproep.

 • Belangrijkste beoordelingscriteria

  Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze open oproep. Dit gebeurt op basis van de volgende drie criteria:

  • de relevantie van de gekozen thematiek;
  • de artistieke of reflectieve ambitie in het project;
  • de mate waarin de thematiek effectief wordt vertaald naar een programma en passende community.