De Open Oproep Mentale gezondheid jongeren sluit aan bij de landelijke aanpak: Mentale gezondheid van ons allemaal. De oproep wordt mogelijk gemaakt vanuit een samenwerking tussen de ministeries van OCW en VWS die hiermee laten zien dat het onderwerp hoog op de agenda staat.

De subsidie is er voor initiatieven die jongeren actief betrekken bij kunst- en erfgoedactiviteiten. De deelname aan deze activiteiten werkt positief op de mentale gezondheid.

  • Organisatie

    Fonds Cultuurparticipatie

  • Voor wie?

    Gericht op jongeren tussen de 12 en 27 jaar oud.