Open oproep erfgoedvrijwilligers

DEADLINE – 5 juni 2023

Erfgoedinstellingen die met vrijwilligers (willen) werken, kunnen in aanmerking komen voor de Open Oproep Erfgoedvrijwilligers. Er kan aangevraagd worden voor plannen die de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers bij het (im)materieel cultureel erfgoed bevorderen door het professionaliseren van het vrijwilligersbeleid en het overdragen en verdiepen van (inhoudelijke)kennis, waarden en netwerken.

 • Organisatie

  Mondriaan Fonds

 • Voor wie?

  Deze Open Oproep is bestemd voor erfgoedinstellingen en andere organisaties zonder winstoogmerk die met vrijwilligers (willen) werken en een bijdrage leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed.

 • Wat?

  Het plan sluit aan bij een of meerdere van onderstaande thema’s:

   • Innovatieve ideeën om de zeggenschap en betrokkenheid van vrijwilligers bij het erfgoed te bevorderen;
   • Het stimuleren van (zelfontplooiing of) professionalisering van de vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid, bijvoorbeeld door afwisselende werkzaamheden aan te bieden, de gemeenschapszin te bevorderen of een uitwisselingsprogramma met andere instellingen;
   • Onderzoeken op welke gebieden extra meerwaarde te halen valt uit de inzet van vrijwilligers;
   • Kennisborging en -verdieping, zoals: actieve kennisoverdracht tussen verschillende generaties; actieve kennisdeling op collectieniveau; duurzame borging en verankering van kennis bijvoorbeeld vanuit gemeenschappen.
   • De veranderende rol van vrijwilligers, bijvoorbeeld in de rol van community builder of ambassadeur;
   • Het vergroten van de diversiteit binnen de vrijwilligerspoule bijvoorbeeld door het samenwerken met mbo-scholen en –leerlingen, mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt of statushouders;
   • De ontwikkeling van activiteiten en voorzieningen, ook digitaal, die vrijwilligersvraag en -aanbod bij elkaar brengen en het professionaliseren daarvan. Daarbij kan het gaan om structurele inzet van vrijwilligers, maar ook om bijvoorbeeld jongeren die zich, naar de ervaring leert, vaak eerder op incidentele basis inzetten;
   • Activiteiten op het gebied van netwerken en publieksbereik;
   • Investeringen, bijvoorbeeld in cursussen (zoals e-learning) voor vrijwilligers die zich bekwamen via erfgoedhuizen of de Erfgoed Academie, mits de resultaten duurzaam beschikbaar worden gesteld via het platform Erfgoedvrijwilliger.nl. Wanneer cursussen niet via deze organisaties kunnen worden aangeboden dient de aanvragende partij hiervan een reden op te geven.