Voor samenwerkingsprojecten van ontwerpers en ambachtelijk makers waarin de verbinding tussen ambacht en ontwerp centraal staat en die kunnen leiden tot een duurzame toekomst van het ambacht.

 • Organisatie

  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 • Voor wie?

  – voor projecten van professionele ambachtsbeoefenaars, ontwerpers, makers, beschouwers, ontwerpbureaus of culturele instellingen die zich verhouden tot de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur of de crossovers daartussen;
  – de aanvragende partij staat ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

 • Welke projecten?

  Er kan worden aangevraagd voor diverse activiteiten, denk aan projecten die gericht zijn op:

  • experiment in materiaal en techniek;
  • ontwerpend of artistiek onderzoek waarin kennisdeling een rol speelt;
  • een bijzondere samenwerking binnen een werkplaats of lab.
  • de ontwikkeling of toepassing van vernieuwende (bio)materialen of lokale grondstoffen binnen een ambacht;
  • toepassing van (digitale) technologieën binnen ambachtelijke processen;
  • verduurzaming van ambachtelijke methodes, materialen of technieken.