Open oproep reflectie en debat prachtige productielandschappen door het Stimuleringsfonds

DEADLINE

26 september 2022

“Verstedelijking zonder de ondergrond serieus te nemen, of deze zelfs te belasten, kan niet langer en een omslag is nodig. Een vitale ondergrond is immers onmisbaar voor een toekomstbestendige aanpak van de verstedelijkingsopgave. Met deze oproep stellt het Stimuleringsfonds ontwerpers in staat om in samenwerking met overheden, organisaties, deskundigen en burgers te werken aan voorstellen om de relatie tussen onder- en bovengrond te herstellen.”

 • Organisatie

  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 • Voor wie?

  Voorstellen kunnen worden ingediend door ruimtelijk ontwerpers die een samenwerking aangaan met een breed palet aan belanghebbenden en deskundigen.

 • Voor welke projecten?

  Deze open oproep richt zich op projecten waarmee op basis van ontwerpend onderzoek, vernieuwende perspectieven, strategieën, arrangementen en oplossingen voor de verstedelijkingsopgave worden ontwikkeld die de condities van de ondergrond serieus nemen én er productief gebruik van maken.

  Projectvoorstellen sluiten aan op één of meer van de ontwerpopgaven:
  – Welke alternatieve verstedelijkingsmodellen zijn nodig voor een productieve relatie tussen onder- en bovengrond? We moeten keuzes maken op het gebied van verstedelijkingspatronen, de relatie tussen stad en land, locaties met beperkingen vanuit de bodem, en de ruimtelijke structuur en identiteit van Nederland en de regio’s.
  – Waar moeten criteria en randvoorwaarden van mogelijke oplossingsrichtingen aan voldoen? Waar en op welke wijze zouden transformatie, verdichting en/of uitbreiding van het stedelijk gebied écht moeten plaatsvinden?
  – Welke concrete ruimtelijke oplossingen kunnen ontwikkeld worden die bijdragen aan een verbetering van de biodiversiteit, de ecosysteemdiensten die de ondergrond levert, en de relatie tussen onder- en bovengrond, maar ook aan de grote opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, sociale inclusie en leefbaarheid?