OPEN CALL Beladen geschiedenis

Open Call Beladen Geschiedenis heeft tot doel het historisch bewustzijn te vergroten rond beladen periodes uit onze geschiedenis. Het gaat om projecten in de disciplines beeldende kunst, erfgoed, ruimte, creatieve industrie, podiumkunsten en archieven, of cross-overs tussen deze disciplines, die het beladen verleden onderzoeken, presenteren en bediscussiëren.

 • Organisatie

  Mondriaan Fonds

 • Waar?

  Nederland

 • Wanneer?

  2020

 • Voor wie?

  De Open Oproep Beladen Geschiedenis is bestemd voor in Nederland gevestigde, publiekstoegankelijke organisaties al dan niet in samenwerking met kunstenaars. Hierbij kan gedacht worden aan musea, podiumkunstinstellingen, kunstinitiatieven, monumentenorganisaties en historische plaatsen en gebieden zoals kazerneterreinen of de Atlantikwall, archieven, de creatieve industrie en kunstenaars. Zij kunnen aanvragen voor projecten over beladen geschiedenis met een bovenlokale uitstraling en publieke reikwijdte.