Download over ontstaan en ontwikkeling culturele basisinfrastructuur

In het voorjaarsnummer 2021 van Boekman stond het Nederlands cultuurbestel centraal. Subsidieaanvragers hebben de neiging naar beoordelingscriteria toe te schrijven, zo kwam in de artikelen naar voren, tegelijkertijd zien ze vanwege de steeds veranderende voorwaarden door de bomen het bos niet meer. De roep om verandering in de culturele sector is groot. De vraag van de redactie van Boekman was daarom: kan het anders?

Het artikel ‘ontstaan en ontwikkeling culturele basisinfrastructuur’ is het tweede deel in een reeks ‘Verkenningen’ waarin een actueel thema wordt belicht vanuit de Kennisbank van de Boekmanstichting. Het is gratis te downloaden op de website van de Boekmanstichting.